คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เชียงเพ็ง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564


ออนไลน์ : 12

Gallery :: คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เชียงเพ็ง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
                วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เชียงเพ็ง ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
วันที่ : 25 พฤษภาคม 64   View : 46