๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ออนไลน์ : 15

Gallery :: ๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง นำโดย นายสมาน  หริกะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูฯ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมอำเภอป่าติ้ว
วันที่ : 15 สิงหาคม 65   View : 32