ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 2 บ้านเซ (เดิม)


ออนไลน์ : 20

หัวข้อ :: ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 2 บ้านเซ (เดิม)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 2 บ้านเซ (เดิม) 
โพสโดย : wipada   วันที่ : 8 สิงหาคม 65   View : 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโนนม่วง  (ดู 751)
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ 5 บ้านโนนตูม ( เอกสารเพิ่มเติม )  (ดู 521)
โครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จากศาลาประชาคมหน้าวัด หมู่ 4 บ้านเซซ่ง  (ดู 499)
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. สายจากบ้านนายบัณดิษฐ์ สุวรรณพงษ์-บ้านนายทวี วงรัตน์ บ้านท่าลาด หมู่ 6  (ดู 493)
​ โครงการวางท่อระบายน้ำจากหน้าโรงเรียน-บ้านนายดำ หินอ่อน หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง  (ดู 1030)
โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านเซ หมู่ 2  (ดู 590)
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (สารส้ม,คลอรีน)  (ดู 984)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :