ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยตำบลเชียงเพ็ง จำนวน 26 ครัวเรือน ณ วัดนักบุญยอเแซฟ บ้านเซซ่ง หมู่ 4 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 11

Gallery :: ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยตำบลเชียงเพ็ง จำนวน 26 ครัวเรือน ณ วัดนักบุญยอเแซฟ บ้านเซซ่ง หมู่ 4 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
                 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร นายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอป่าติ้ว คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.ป่าติ้ว) คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ยโสธร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง บาทหลวงโอสถ ลือเลื่อง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยตำบลเชียงเพ็ง จำนวน 26 ครัวเรือน ณ วัดนักบุญยอเแซฟ บ้านเซซ่ง หมู่ 4 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
วันที่ : 11 มิถุนายน 64   View : 66