ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน จากบ้านางทองสา วงษ์ทอง ถึง ถนนสายเชียงเพ็ง-กุดเป่ง หมู่ 6 บ้านท่าลาด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน จากบ้านางทองสา วงษ์ทอง ถึง ถนนสายเชียงเพ็ง-กุดเป่ง หมู่ 6 บ้านท่าลาด

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน จากบ้านางทองสา  วงษ์ทอง ถึง ถนนสายเชียงเพ็ง-กุดเป่ง หมู่ 6 บ้านท่าลาด
โพสโดย : wipada   วันที่ : 18 มีนาคม 64   View : 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโนนม่วง  (ดู 403)
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ 5 บ้านโนนตูม ( เอกสารเพิ่มเติม )  (ดู 342)
โครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จากศาลาประชาคมหน้าวัด หมู่ 4 บ้านเซซ่ง  (ดู 306)
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. สายจากบ้านนายบัณดิษฐ์ สุวรรณพงษ์-บ้านนายทวี วงรัตน์ บ้านท่าลาด หมู่ 6  (ดู 316)
​ โครงการวางท่อระบายน้ำจากหน้าโรงเรียน-บ้านนายดำ หินอ่อน หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง  (ดู 580)
โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านเซ หมู่ 2  (ดู 365)
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (สารส้ม,คลอรีน)  (ดู 487)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :