รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564   7 เม.ย. 2565 68
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563   21 เม.ย. 2564 167
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน   15 มิ.ย. 2563 182
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.เชียงเพ็ง   20 ก.พ. 2563 165