ผลประกอบการธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง


ออนไลน์ : 14

ผลประกอบการธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง วันที่ โหลด
ผลประกอบการ ณ 7 พฤษภาคม 2563   7 พ.ค. 2563 174
ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ 7 พฤษภาคม 2563   7 พ.ค. 2563 165
บัญชีสรุปผล ธ.ขยะ ณ 7.5.63   7 พ.ค. 2563 165
ปริมาณขยะรีไซเคิล ณ มี.ค.63   5 พ.ค. 2563 161
ปริมาณขยะรีไซเคิล โดยแยกประเภทชนิดขยะ   5 พ.ค. 2563 148
ผลประกอบการ ณ 5 พฤษภาคม 2563   5 พ.ค. 2563 151
ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ ปี 2562   5 พ.ค. 2563 144
ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ พฤษภาคม 2563   5 พ.ค. 2563 164
การสร้างวินัยสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน 3 RS ช่วยชาติ   7 ก.ย. 2561 263
การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ ด้วย 3R   7 ก.ย. 2561 245
การคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือน   7 ก.ย. 2561 283
การใช้ถังหมักเศษอาหาร   6 ก.ย. 2561 225
การใช้ถังหมักเศษอาหาร   6 ก.ย. 2561 245
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   6 ก.ย. 2561 247
สิทธิประโยชน์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง   5 ก.ย. 2561 262
การคัดแยกขยะ 3RS   5 ก.ย. 2561 3038
การจัดการขยะแบบครบวงจร   5 ก.ย. 2561 2151
ขยะรีไซเคิล (Recycle)   5 ก.ย. 2561 271
ธนาคารทองคำ   5 ก.ย. 2561 694
การเลี้ยงไส้เดือน   5 ก.ย. 2561 238
แนวทางจัดการของเสียอันตราย   5 ก.ย. 2561 237
ประเภทของเสียอันตราย   5 ก.ย. 2561 219
ข้อบังคับธนาคารขยะ   5 ก.ย. 2561 2386