ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง  เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 -22 มีนาคม 2565  นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

เปิดไฟล์
โพสโดย : kaikaew   วันที่ : 24 มีนาคม 2565   View : 220
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :