ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง  เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน  1  อัตรา
                    บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ได้ดำเนินการสรรหาฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดังรายชื่อ ต่อไปนี้
เปิดไฟล์
โพสโดย : kaikaew   วันที่ : 28 มีนาคม 2565   View : 206
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :