ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์กาารบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
เปิดไฟล์
โพสโดย : kaikaew   วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565   View : 13
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :