องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 11

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ   22 เม.ย. 2567 26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566   4 เม.ย. 2566 53
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566   6 มี.ค. 2566 52
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566   7 ก.พ. 2566 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565   4 ม.ค. 2566 53
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565   2 ธ.ค. 2565 59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565   6 พ.ย. 2565 50