การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   22 มิ.ย. 2565 41
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565   9 เม.ย. 2565 72
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564   20 เม.ย. 2564 141