องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์


ออนไลน์ : 14

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนมิถุนายน 2565   26 มิ.ย. 2566 47
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2565   26 มิ.ย. 2566 53
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนมีนาคม 2565   26 มิ.ย. 2566 44
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนมกราคม 2565   26 มิ.ย. 2566 57
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนเมษายน 2565   26 มิ.ย. 2566 39
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนพฤษภาคม 2565   26 มิ.ย. 2566 43
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนกรกฎาคม 2565   26 มิ.ย. 2566 74
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนสิงหาคม 2565   26 มิ.ย. 2566 28
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนกันยายน 2565   26 มิ.ย. 2566 29
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนตุลาคม 2565   26 มิ.ย. 2566 18
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนพฤศจิกายน 2565   26 มิ.ย. 2566 19
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนธันวาคม 2565   26 มิ.ย. 2566 21