องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์


ออนไลน์ : 15

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนมิถุนายน 2565   26 มิ.ย. 2566 398
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2565   26 มิ.ย. 2566 316
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนมีนาคม 2565   26 มิ.ย. 2566 287
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนมกราคม 2565   26 มิ.ย. 2566 285
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนเมษายน 2565   26 มิ.ย. 2566 276
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนพฤษภาคม 2565   26 มิ.ย. 2566 296
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนกรกฎาคม 2565   26 มิ.ย. 2566 327
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนสิงหาคม 2565   26 มิ.ย. 2566 94
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนกันยายน 2565   26 มิ.ย. 2566 42
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนตุลาคม 2565   26 มิ.ย. 2566 31
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนพฤศจิกายน 2565   26 มิ.ย. 2566 32
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนธันวาคม 2565   26 มิ.ย. 2566 35