กิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ "อำเภอจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา


ออนไลน์ : 9

Gallery :: กิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ "อำเภอจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา
วันที่ 22 กันยายน 2565 นายสมาน หริกะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ "อำเภอจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา จัดโดย อำเภอป่าติ้ว สถานที่ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
วันที่ : 23 กันยายน 2565   View : 79