การประมูลพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: การประมูลพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

 การประมูลพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 

1. รถบรรทุกขยะ

2. รถไถนา กาโน่

3. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

4. โทศน์สี ขนาด 29 นิ้ว

5. เทปวัดระยะ
โพสโดย : wipada   วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564   View : 305
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโนนม่วง  (ดู 792)
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ 5 บ้านโนนตูม ( เอกสารเพิ่มเติม )  (ดู 552)
โครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จากศาลาประชาคมหน้าวัด หมู่ 4 บ้านเซซ่ง  (ดู 530)
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. สายจากบ้านนายบัณดิษฐ์ สุวรรณพงษ์-บ้านนายทวี วงรัตน์ บ้านท่าลาด หมู่ 6  (ดู 520)
​ โครงการวางท่อระบายน้ำจากหน้าโรงเรียน-บ้านนายดำ หินอ่อน หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง  (ดู 1073)
โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านเซ หมู่ 2  (ดู 628)
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (สารส้ม,คลอรีน)  (ดู 1035)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :