โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน (อถล.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน (อถล.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ดำเนินโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน (ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ็ง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้ ประกอบกับเล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ โดยรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่สาธารณะ 
 
โพสโดย : thanamat   วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565   View : 85
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :