องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7
โพสโดย : wipada   วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566   View : 275
งานพัสดุ
ประกาศ แผนการจัดหา ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (ดู 282)
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ต่อจากที่เดิม ถึง บ้านนายสุรพงษ์ ชาภิรมย์ หมู่ 3 บ้านโนนม่วง   (ดู 279)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องชัน - นานายแดง หมู่ 5 บ้านโนนตูม  (ดู 152)
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.รอบหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเซซ่ง  (ดู 137)
ประกาศ แผนจัดหา ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 185)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565  (ดู 164)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเหมือน ถึง ถนนสายใหม่รอบหมู่บ้าน หมู่ 1  (ดู 224)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :