องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ขยายเวลาดำนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ขยายเวลาดำนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายเวลาดำนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ประจำปี พ.ศ. 2565
โพสโดย : wipada   วันที่ : 4 มีนาคม 2565   View : 223
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :