ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ แผนจัดหา ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 ต.ค. 2565 14
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 28 ต.ค. 2565 14
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 2 บ้านเซ (เดิม) 8 ส.ค. 2565 74
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ที่ 2 (ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565) 12 เม.ย. 2565 117
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2565 19 ต.ค. 2564 253
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 19 ต.ค. 2564 235
การประมูลพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 21 ก.ค. 2564 304
ประกาศ การขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 7 ก.ค. 2564 328
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายข้างวัดโนนตูม หมู่ 5 บ้านโนนตูม 14 มิ.ย. 2564 298
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box Cultvert Single Box สายโศกอิจ่อย หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 14 มิ.ย. 2564 290
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 20 เม.ย. 2564 301
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563 20 เม.ย. 2564 256
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน จากถนน รพช.-วัดท่าวังหลวง หมู่ 2 บ้านเซ 18 มี.ค. 2564 315
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน จากบ้านางทองสา วงษ์ทอง ถึง ถนนสายเชียงเพ็ง-กุดเป่ง หมู่ 6 บ้านท่าลาด 18 มี.ค. 2564 262
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box Cultvert Single Box สายโศกอิจ่อย หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 4 มี.ค. 2564 274
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนผักสังข์ หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 3 มี.ค. 2564 310
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ)) 3 มี.ค. 2564 262
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนผักสังข์ หมู่ 7 ด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 2564 225
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากร้านค้าประชารัฐ ถึง หน้าวัดโนนตูม หมู่ 5 บ้านโนนตูม 26 ม.ค. 2564 260
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุพรรณ เครือวงษ์ ถึง หน้าโรงสีชุมชน หมู่ 3 บ้านโนนม่วง 26 ม.ค. 2564 237
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากโรงเรียนเซซ่ง ถึง กุดฝาง หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 26 ม.ค. 2564 218
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำสายคลองไผ่ หมู่ 6 5 พ.ย. 2563 222
สรุปผลการการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 15 ต.ค. 2563 230
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากถนน รพช. ถึง บ้านนางสวน กุดเป่ง หมู่ 6 บ้านท่าลาด 15 ก.ค. 2563 231
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 18851 หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 29 มิ.ย. 2563 247
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากถนน รพช. ถึง วัดท่าวังหลวง หมู่ 2 บ้านเซ 19 พ.ค. 2563 245
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ 2 บ้านเซ 30 เม.ย. 2563 260
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเหมือน เนินทราย ถึง ถนนสายใหม่รอบหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง 24 เม.ย. 2563 245
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากบ้านนางหวาน เต้าทอง ถึง บ้านนายสว่าง ปั้นทอง หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 9 เม.ย. 2563 264
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศาลากลางบ้าน ถึง หน้าวัดโนนตูม หมู่ 5 บ้านโนนตูม 9 เม.ย. 2563 248